Dịch vụ

Lặp đặt hệ thống chữa cháy

Đăng lúc: 29-12-2014 09:57:23 AM - Đã xem: 1895

Công ty Chí Thiện nhận thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống chữa cháy cho nhà máy , tòa nhà cao tẩng.

Lặp đặt hệ thống ống sản xuất

Đăng lúc: 05-03-2015 04:38:42 PM - Đã xem: 2052

Công ty Chí Thiện nhận thi công lắp đặt hệ thống ống sản xuất cho các nhà máy theo yêu cầu.

Bảo trì sữa chữa hệ thống ống sản xuất

Đăng lúc: 05-03-2015 04:44:37 PM - Đã xem: 2373

Công ty Chí Thiện nhận bảo trì, sữa chữa ống sản xuất cho các nhà máy tại các khu công nghiệp.

« 1 2
Logo đối tác