Bảo trì sữa chữa hệ thống ống sản xuất

Công ty Chí Thiện nhận bảo trì, sữa chữa ống sản xuất cho các nhà máy tại các khu công nghiệp.