Hệ thống HVAC

Công ty Chí Thiện nhận thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống HVAC gồm: Điều hòa không khí – Air – conditioning, Thông thoáng – Ventilation, HT lạnh trung tâm : Chiller, VRV...