Sản phẩm

  • Ống gió chống cháy đạt EI 120

  • OG EI120

  • Giá : 0 VNĐ
  • Vị trí sử dụng/ áp dụng theo QCVN 06:2020/BXD: Đối với các đường ống và kênh dẫn khói nằm ngoài phạm vi của khoang cháy mà hệ thống đó phục vụ , khi đó tại các vị trí đường ống và kênh khói đi xuyên qua tường, sàn ngăn cháy của khoang cháy không được lắp các van ngăn cháy loại thường mở.

     

Kết cấu ống gió :

- Tole tráng kẽm dày tối thiểu 0.75mm

- Lớp tấm chống cháy KHS.HF.M26 dày 26mm

- Thép V40x40 x 0.75mm

Logo đối tác