Sản phẩm

  • Ống gió chống cháy đạt EI 30

  • OG EI30

  • Giá : 0 VNĐ
  • Vị trí sử dụng/ áp dụng theo QCVN 06:2020/BXD : Đối với các trường hợp khác nằm trong phạm vi của khoang cháy được phục vụ.

     

Kết cấu ống gió :

- Tole tráng kẽm dày tối thiểu 0.75mm

- Lớp tấm chống cháy KHS.HF.M14 dày 14mm

- Thép V40x40 x 0.75mm

Logo đối tác