Ống gió chống cháy đạt EI 30 & EI 45 - chống cháy tấm Firebloc dày 9.5mm

Logo đối tác