Doanh Nghiệp

Thêm lãnh đạo POSCO E&C bị bắt vì nghi án lập quỹ đen

Đăng lúc: 08-04-2015 10:19:22 AM - Đã xem: 552

Choi - một lãnh đạo POSCO E&C bị bắt hôm qua để thẩm vấn về vai trò trong việc lập quỹ đen liên quan đến các dự án tại Việt Nam và nhận hối lộ từ một nhà thầu phụ.