Ống gió chịu nhiệt đạt EI 30 & 45 - Tấm cách nhiệt MP03D dày 3mm

Logo đối tác