Nhà Máy Kurabe

DỰ ÁN NHÀ MÁY KURABE - KCN VSIP 1- BÌNH DƯƠNG
CHỦ ĐẦU TƯ                   : Coâng ty TNHH KURABE -VN
ĐỊA CHỈ                            : Số 26, Đường đại lộ tự do, KCN VSIP I, tỉnh Bình Dương.
PHẦN VIC THỰC HIỆN  : Thi công hệ thống M&E, đường ống công nghệ.
THỜI GIAN THỰC HIỆN   :
Giai đoạn 1 : Năm 2008.
Giai đoạn 2 : Năm 2015.
Logo đối tác