Tòa Nhà WATERINA SUITES

Thi công hệ thống điều hòa không khí - thông gió khu căn hộ + thương mại
DỰ ÁN TÒA NHÀ WATERINA SUITES QUẬN 2 
CHỦ ĐẦU TƯ                   : LIÊN DOANH MADEA JIMUSHO VÀ THIÊN ĐỨC . 
ĐỊA CHỈ                          : Quận 2.
PHẦN VIC THỰC HIỆN  : Thi công hệ thống điều hòa không khí - thông gió khu căn hộ + thương mại.
THỜI GIAN THỰC HIỆN  : 2017-2019.
Logo đối tác