Tòa Nhà Léman Luxury Apartments - Nguyễn Đình Chiểu

Thi công hệ thống thông gió + điều hòa
DỰ ÁN TÒA NHÀ LÉMAN LUXURY APARTMENTS - NGUYỄN ĐÌNH CHIỂU
CHỦ ĐẦU TƯ                   : TẬP ĐOÀN CT GROUP . 
ĐỊA CHỈ                          : 117 Nguyễn Đình Chiểu Quận 3.
PHẦN VIC THỰC HIỆN  : Thi công hệ thống điều hòa không khí - thông gió khu căn hộ + thương mại.
THỜI GIAN THỰC HIỆN  : Từ tháng 8/2016 đến nay.
Logo đối tác