Nhà Máy Sapporo

DỰ ÁN NHÀ MÁY SAPPORO - ĐỨC HÒA 3- LONG AN
CHỦ ĐẦU TƯ                   : Công ty TNHH Sapporo Việt Nam 
ĐỊA CHỈ                            : Trung tâm KCN Việt Hóa - Đức Hòa 3, tỉnh Long An.
PHẦN VIC THỰC HIỆN  : Thi công hệ thống M&E.
THỜI GIAN THỰC HIỆN   : Từ năm 2010 đến 2011
Logo đối tác