Nhà Máy Taiyosha

Thi công hệ thống thông gió - điều hòa
DỰ ÁN NHÀ MÁY TAIYOSHA DENKI - KCN LONG ĐỨC
CHỦ ĐẦU TƯ                   : Công ty TNHH TAIYOSHA Electric Việt Nam. 
ĐỊA CHỈ                          : Khu Công Nghiệp Long Đức, Đồng Nai.
PHẦN VIC THỰC HIỆN    : Thi công hệ thống điều hòa - thông gió.
THỜI GIAN THỰC HIỆN   : Từ tháng 10/2016 đến tháng 2/2017.
Logo đối tác