Nhà máy Vikyno

Thi công hệ thống khí nén
DỰ ÁN NHÀ MÁY VIKYNO VIỆT NAM - KCN NHƠN TRẠCH
CHỦ ĐẦU TƯ                   : CÔNG TY MÁY NÔNG NGHIỆP MIỀN NAM - VIKYNO 
ĐỊA CHỈ                          : Khu Công Nghiệp Biên Hòa 1 - Đồng Nai - Việt Nam.
PHẦN VIC THỰC HIỆN    : Thi công hệ thống khí nén.
THỜI GIAN THỰC HIỆN   : Từ tháng 3/2016 đến 8/2016.
Logo đối tác