Nhà máy YKK

Thi công điện - băng chuyền
DỰ ÁN NHÀ MÁY YKK VIỆT NAM - KCN NHƠN TRẠCH
CHỦ ĐẦU TƯ                   : Công ty TNHH YKK Việt Nam. 
ĐỊA CHỈ                          : Khu Công Nghiệp Nhơn Trạch 3, Đồng Nai.
PHẦN VIC THỰC HIỆN    : Thi công hệ thống điện - băng tải.
THỜI GIAN THỰC HIỆN   : Từ tháng 11 /2015 đến 11/2016.
Logo đối tác